O nas

Kim jesteśmy?

Powołaliśmy Polski Związek Producentów Żywności Roślinnej, by wspólnym głosem reprezentować interes branży producentów żywności roślinnej wobec organów państwowych, samorządowych i międzynarodowych instytucji.

Dążymy do zwiększania udziału produktów bez udziału składników odzwierzęcych w rynku spożywczym, skupiamy się usuwaniu przeszkód legislacyjnych w zakresie produkcji żywności pochodzenia roślinnego, jak i wsparcia rozwoju nowych technologii produkcji żywności.

Naszą organizację tworzą krajowi liderzy produkcji roślinnej, międzynarodowe przedsiębiorstwa, jak i startupy.

Nasze cele

Polski Związek Producentów Żywności Roślinnej działa na rzecz szeroko rozumianej promocji produktów spożywczych pochodzenia roślinnego, stanowiących alternatywę dla produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego w szczególności poprzez:

Reprezentowanie interesów producentów produktów spożywczych pochodzenia roślinnego.

Wspieranie rozwoju roślinnego rynku produktów spożywczych oraz zwiększanie dostępności takich produktów na rynku spożywczym.

Kreowanie rozwiązań na poziomie politycznym, prawnym i instytucjonalnym, które przyczynią się do rzeczywistej transformacji systemu żywnościowego.

Nasze działania

Produkcja żywności

Dążymy do zwiększania udziału produktów bez udziału składników odzwierzęcych w produkcji żywności.

Legislacja

Działamy na rzecz usuwania przeszkód legislacyjnych w procesie komercjalizacji nowych technologii produkcji żywności pochodzenia roślinnego, wspieramy kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej.

Transparentność

Dążymy do zwiększania transparentności w branży spożywczej w odniesieniu do procesów produkcji żywności.

Ochrona i promocja zdrowia

Podejmujemy działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w szczególności propagowania i upowszechniania zdrowego stylu życia i żywienia, jak i ochrony środowiska i ekologii.

Dieta roślinna

Promujemy spożywanie produktów roślinnych, jak i diety roślinnej, w środkach masowego przekazu, mediach i kanałach komunikacji online.

Innowacje

Wspieramy współpracę z jednostkami naukowymi w zakresie rozwijania innowacyjnych sposobów produkcji żywności bez wykorzystania surowców pochodzenia zwierzęcego.

Reprezentacja branży

Reprezentujemy interesy podmiotów zrzeszonych w PZPŻR jak i całej branży producentów żywności roślinnej w zakresie tworzenia norm żywieniowych oraz wytycznych w żywieniu publicznym.