Zarząd

Rafał Czech

Współzałożyciel BVTCHER Sp. z o.o.

Karolina Poznar

Współwłaścicielka KUBARA Sp. z o.o.

Paulina Kaczmarek

Head Of Sustainability w DANONE

Magdalena Kubit

Prezeska zarządu MAGDA PLANT-BASED Sp. z o.o.

Maciej Otrębski

Strategic Partnerships Manager w RoślinnieJemy